innerlijke beelden

innerlijke beelden
verbeelden alles wat in je is
wat om je heen is
wat je zegt en wat je doet
waarom je huilt
waarom je lacht
waarom je bent
zoals je bent.

home

Analytische Tekentherapie

Analytische tekentherapie is een cliëntgerichte therapie voor zowel volwassenen als kinderen, die als doel heeft om de cliënt in zijn eigen proces te steunen en te volgen. Deze benadering gaat er vanuit dat een ieder zich van nature wil ontwikkelen en groeien.

Analytische tekentherapie biedt u inzicht. Belangrijke thema's in uw leven komen naar voren in de tekeningen die u maakt en in de gesprekken die u met mij voert. Het gaat in de therapie om uw belevingswereld; gevoelens krijgen aandacht en ruimte.

Het is niet van belang dat u goed kunt tekenen bij analytische tekentherapie.

In mijn tekenpraktijk ontvang ik cliënten die klachten of problemen ervaren in één of meerdere facetten van hun leven: in relaties, vriendschappen, werksituaties, familiekwesties of op het persoonlijke vlak, zoals het omgaan met stress, angst, woede, depressiviteit, of het verlies van iemand.

Het tekenen is een manier om in contact te komen met vaak nog onbewuste thema's uit uw leven. Een tekening is als het ware een brug tussen heden en verleden.