innerlijke beelden

innerlijke beelden
verbeelden alles wat in je is
wat om je heen is
wat je zegt en wat je doet
waarom je huilt
waarom je lacht
waarom je bent
zoals je bent.

home

Sessies

De eerste sessie bestaat uit een algemene intake, waarin u uw leven beschrijft en verwoordt wat uw problemen of klachten zijn. Samen met mij formuleert u een hulpvraag waaraan u wilt werken in de therapie.

In elke sessie kijken we naar datgene wat op dat moment belangrijk is voor u en waaraan u aandacht wilt geven. Aan de hand van een tekenopdracht maakt u een concrete of symbolische tekening. Een sessie duurt een uur; het tekenen beslaat ongeveer 20 minuten. Vervolgens bespreken we de tekening en kijken we samen welke gevoelens, gedachten en herinneringen de tekening oproept.

Een tekening is een sleutel tot het onbewuste; onderdrukte gevoelens en herinneringen vinden hun weg naar het papier en uw bewustzijn.

Analytische tekentherapie gaat ervan uit dat onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden, invloed hebben op het heden. Door onverwerkte gevoelens opnieuw aan te raken, kunnen gebeurtenissen uit het verleden worden verwerkt en een plek krijgen in uw leven.